حکایت های شیرین چهار مقاله نظامی عروضی [ادبیات ایران، از دیروز تا امروز]

گروه مولفان:
عباس جهانگیریان (نویسنده) | احمد بن عمر نظامی (نویسنده) | ثمینه سروقد مقدم (تصویرگر)

ناشر:
پیدایش

درباره کتاب:
حکایت های شیرین چهار مقاله نظامی عروضی [ادبیات ایران، از دیروز تا امروز] عنوان کتابی است از احمد بن عمر نظامی که در 156 صفحه و توسط انتشارات پیدایش در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد بن عمر نظامی، کتاب‌های چهار مقاله و تعلیقات(صدای معاصر)، چهار مقاله و تعلیقات(صدای معاصر)، حکایت های شیرین چهار مقاله نظامی عروضی(پیدایش)، حکایت های سنایی و نظامی عروضی(آرایان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.