تاریخ بیهقی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
محمدبن حسین بیهقی (نویسنده) | محمدجعفر یاحقی (مصحح) | مهدی سیدی (مصحح)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
تاریخ بیهقی -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از محمدبن حسین بیهقی که در 1866 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین بیهقی، کتاب‌های تاریخ بیهقی(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بیهقی(مهتاب)، حدیث خداوندی و بندگی(نشر نی)، تاریخ بیهقی(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
150,000 تومــان