دنیای بزرگ هلن (زندگی هلن کلر، چیرگی بر ناشنوایی و نابینایی)

گروه مولفان:
دورین رپاپورت (نویسنده) | شهاب الدین عباسی (مترجم) | مت تاوریز (تصویرگر)

ناشر:
نخستین

درباره کتاب:
دنیای بزرگ هلن (زندگی هلن کلر، چیرگی بر ناشنوایی و نابینایی) عنوان کتابی است از دورین رپاپورت با ترجمه‌ی شهاب الدین عباسی که در 40 صفحه و توسط انتشارات نخستین در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Helen's big world: the life of Helen Keller، 2012. موضوع اصلی این کتاب زنان نابینای ناشنوا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.