دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان -جلد 3

مولف:
غلامرضا معصومی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان -جلد3 عنوان کتابی است از غلامرضا معصومی که توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسطوره شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا معصومی، کتاب‌های دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان(انتشارات سوره مهر)، سیراف(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، شیفت شب(افراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.