توحید (یگانگی خداوند و نفی جبر و تشبیه)

گروه مولفان:
محمد بن علی ابن بابویه (نویسنده) | محمد علی سلطانی (مترجم)

ناشر:
ارمغان طوبی

درباره کتاب:
توحید (یگانگی خداوند و نفی جبر و تشبیه) عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن بابویه با ترجمه‌ی محمد علی سلطانی که در 751 صفحه و توسط انتشارات ارمغان طوبی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توحید است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن علی ابن بابویه، کتاب‌های عیون اخبار الرضا علیه السلام(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، امالی شیخ صدوق(آدینه سبز)، التوحید(دلیل ما)، فضائل شیعه(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
37,000 تومــان