شرحی بر قرآن به ترتیب موضوع -مجموعه 2 جلدی

مولف:
رضا نیازمند (نویسنده)

ناشر:
نشر نوشته

درباره کتاب:
شرحی بر قرآن به ترتیب موضوع -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از رضا نیازمند که توسط انتشارات نشر نوشته در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا نیازمند، کتاب‌های شیعه در تاریخ ایران(حکایت قلم نوین)، سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران(حکایت قلم نوین)، سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران(حکایت قلم نوین)، رضاشاه از تولد تا سلطنت(حکایت قلم نوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.