موش باهوشه به کتابخانه می رود [ماجراهای موش باهوشه]

گروه مولفان:
مری آن فریزر (نویسنده) | نسرین وکیلی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
موش باهوشه به کتابخانه می رود [ماجراهای موش باهوشه] عنوان کتابی است از مری آن فریزر با ترجمه‌ی نسرین وکیلی که در 32 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از I. Q. goes to the library، c2003. موضوع اصلی این کتاب موش ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مری آن فریزر، کتاب‌های موش باهوشه دیگه وقتشه(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، موش باهوشه خوش اندام می شود(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.