محمود فرشچیان (کتاب ششم)

گروه مولفان:
محمود فرشچیان (نویسنده) | ناصر میرباقری (نویسنده) | احسان میرباقری (نویسنده) | محمد زمانیان (نویسنده) | اسرافیل شیرچی (خطاط) | کاوه اخوین (خطاط)

ناشر:
خانه فرهنگ و هنر گویا

درباره کتاب:
محمود فرشچیان (کتاب ششم) عنوان کتابی است از محمود فرشچیان که توسط انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشی ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود فرشچیان، کتاب‌های سرگذشت دوست و یاور پیامبر اسلام سلمان پارسی(علم)، دیوان حافظ(خانه فرهنگ و هنر گویا)، فال حافظ(زرین و سیمین)، فرمان نامه حضرت علی (علیه السلام) به مالک اشتر نخعی(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.