روانشناسی جرئت ورزی (تکنیک های کاربردی و موثر برای کسب شهامت و جسارت)

گروه مولفان:
استفانی هالند (نویسنده) | کلر وارد (نویسنده) | سید محبوبه محمودی (مترجم)

ناشر:
آتیسا

درباره کتاب:
روانشناسی جرئت ورزی (تکنیک های کاربردی و موثر برای کسب شهامت و جسارت) عنوان کتابی است از استفانی هالند با ترجمه‌ی سید محبوبه محمودی که در 176 صفحه و توسط انتشارات آتیسا در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Assertiveness: a practical approach، 2002. موضوع اصلی این کتاب قاطعیت (روان شناسی) است. از استفانی هالند، کتاب روان شناسی جرئت ورزی(لیوسا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
قاطعیت (روان شناسی)