استانداردهای توانمندی سواد دیداری انجمن کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشی برای آموزش عالی

گروه مولفان:
فریبرز درودی (نویسنده) | عادل سلیمانی نژاد (نویسنده)

ناشر:
چاپار

درباره کتاب:
استانداردهای توانمندی سواد دیداری انجمن کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشی برای آموزش عالی عنوان کتابی است از فریبرز درودی که در 112 صفحه و توسط انتشارات چاپار در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتابخانه های دانشگاهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فریبرز درودی، کتاب‌های مصورسازی استانداردهای دنیای فراداده(چاپار)، نقد منابع اطلاعاتی(خانه کتاب ایران)، مصورسازی اطلاعات مبانی و کاربردها(سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)، مجموعه مقالات همایش خدمات کتابخانه ای و افراد با آسیب بینایی(سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.