اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات

مولف:
مسعود کوهستانی نژاد (نویسنده)

ناشر:
چاپار

درباره کتاب:
اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه به روایت مطبوعات عنوان کتابی است از مسعود کوهستانی نژاد که در 792 صفحه و توسط انتشارات چاپار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتاب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود کوهستانی نژاد، کتاب‌های سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی(دنیای اقتصاد)، جزایر ایرانی خلیج فارس(دنیای اقتصاد)، مشروطیت ایران و رمان خارجی(دنیای اقتصاد)، مشروطیت ایران و رمان خارجی(دنیای اقتصاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.