جامعه شناسی سوانح و حوادث طبیعی

مولف:
امیر سلطانی نژاد (نویسنده)

ناشر:
جامعه شناسان

درباره کتاب:
جامعه شناسی سوانح و حوادث طبیعی عنوان کتابی است از امیر سلطانی نژاد که در 192 صفحه و توسط انتشارات جامعه شناسان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بلاهای طبیعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر سلطانی نژاد، کتاب‌های درک اجتماعی از فرد تا گروه(جامعه شناسان)، انسان و جامعه در فاجعه(جامعه شناسان)، جامعه شناسی مربی گری ورزش(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.