زمان از دیدگاه کانت (و چند مقاله دیگر)

مولف:
علی قیصری (نویسنده)

ناشر:
خوارزمی

درباره کتاب:
زمان از دیدگاه کانت (و چند مقاله دیگر) عنوان کتابی است از علی قیصری که در 336 صفحه و توسط انتشارات خوارزمی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پدیده شناسی است. از علی قیصری، کتاب روشنفکران ایران در قرن بیستم(شرکت نشر کتاب هرمس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.