انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی (شرایط اجتماعی و پارادایم های روشنفکری در آستانه دو انقلاب ایران)

مولف:
نوروز هاشمی زهی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و نشر عروج

درباره کتاب:
انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی (شرایط اجتماعی و پارادایم های روشنفکری در آستانه دو انقلاب ایران) عنوان کتابی است از نوروز هاشمی زهی که در 504 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و نشر عروج در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.