فرایند های جداسازی غشایی [فرآیندهای]

گروه مولفان:
رضا مسیبی بهبهانی (نویسنده) | ابوالفضل جمعه کیان (نویسنده)

ناشر:
آییژ

درباره کتاب:
فرایند های جداسازی غشایی [فرآیندهای] عنوان کتابی است از رضا مسیبی بهبهانی که در 416 صفحه و توسط انتشارات آییژ در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب غشاهای مصنوعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا مسیبی بهبهانی، کتاب‌های آموزش Aspen Hysys(آییژ)، آشنایی با نمودارهای بهره برداری(آییژ)، مبانی فرآوری و انتقال گاز طبیعی(آییژ)، طراحی و ساخت خطوط لوله رویکرد کاربردی(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.