ریاضیات مهندسی پیشرفته ی کاربردی

مولف:
محرم حبیب نژاد کورایم (نویسنده)

ناشر:
روزنه

درباره کتاب:
ریاضیات مهندسی پیشرفته ی کاربردی عنوان کتابی است از محرم حبیب نژاد کورایم که در 273 صفحه و توسط انتشارات روزنه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Engineering mathematics است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محرم حبیب نژاد کورایم، کتاب‌های تجزیه، تحلیل و کنترل ربات(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نرم افزارMathematicaو کاربرد مهندسی آن(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.