ایدئالیسم [دانشنامه فلسفه استنفورد]

گروه مولفان:
پل گایر (نویسنده) | مسعود علیا (نویسنده) | داود میرزایی (مترجم)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
ایدئالیسم [دانشنامه فلسفه استنفورد] عنوان کتابی است از پل گایر با ترجمه‌ی داود میرزایی که در 202 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایده آلیسم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پل گایر، کتاب‌های زیبایی شناسی آلمانی در قرن هجدهم(ققنوس)، شرحی بر نقد خرد ناب و روند پیدایش آن(ققنوس)، نقد عقل محض(ققنوس)، کانت(ترجمان علوم انسانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان
موضوعات کتاب
ایده آلیسم
Idealism