ایمنی و برق [نردبان]

مولف:
صبا رفیع (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات فنی ایران

درباره کتاب:
ایمنی و برق [نردبان] عنوان کتابی است با ترجمه صبا رفیع که در 24 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات فنی ایران در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Know What؟ (R) We Know About Electrical Safety!. موضوع اصلی این کتاب رنگ آمیزی برای کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.