خانه ی خطرناک ما [نردبان]

گروه مولفان:
رضا کروبی (نویسنده) | نازنین جمشیدی (تصویرگر)

ناشر:
شرکت انتشارات فنی ایران

درباره کتاب:
خانه ی خطرناک ما [نردبان] عنوان کتابی است از رضا کروبی که در 24 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات فنی ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرگرمیها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا کروبی، کتاب‌های آموزش بازیافت(شرکت انتشارات فنی ایران)، مارمولک و حفاظت از محیط زیست(شرکت انتشارات فنی ایران)، آموزش سبز(شرکت انتشارات فنی ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.