عصبانی های عصر ما

گروه مولفان:
کارن هورنی (نویسنده) | ابراهیم خواجه نوری (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
عصبانی های عصر ما عنوان کتابی است از کارن هورنی با ترجمه‌ی ابراهیم خواجه نوری که در 230 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The neurotic personality of our time، c1937. موضوع اصلی این کتاب روانکاوی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کارن هورنی، کتاب‌های راه های نو در روانکاوی(بهجت)، شخصیت عصبی زمانه ما(علم)، خودکاوی(بهجت)، شخصیت عصبی زمانه ما(بهجت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان