رفیق. .. تنبلی نکن! تکالیف هایت را انجام بده

گروه مولفان:
ترور رومین (نویسنده) | ژاله نوینی (مترجم)

ناشر:
ایران بان

درباره کتاب:
رفیق. .. تنبلی نکن! تکالیف هایت را انجام بده عنوان کتابی است از ترور رومین با ترجمه‌ی ژاله نوینی که در 80 صفحه و توسط انتشارات ایران بان در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از How to do homework without throwing up، c2017. موضوع اصلی این کتاب تکلیف شب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ترور رومین، کتاب‌های امان از دست دار و دسته های مدرسه(شرکت انتشارات فنی ایران)، امان از دست نگرانی(شرکت انتشارات فنی ایران)، امان از دست مشق(شرکت انتشارات فنی ایران)، امان از دست امتحان(شرکت انتشارات فنی ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.