تئاتر و شقاوت (یا تقدس زدایی از دیونیزوس)[تئاتر امروز جهان/ 26]

گروه مولفان:
پیر برونل (نویسنده) | ژاله کهنموئی پور (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
تئاتر و شقاوت (یا تقدس زدایی از دیونیزوس) [تئاتر امروز جهان/26] عنوان کتابی است از پیر برونل با ترجمه‌ی ژاله کهنموئی پور که در 176 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Theatre et cruaute، ou dionysos profane. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پیر برونل، کتاب‌های تاریخ ادبیات فرانسه(سمت)، تاریخ ادبیات فرانسه(سمت)، تاریخ ادبیات فرانسه(سمت)، تاریخ ادبیات فرانسه(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.