عاشق فوتبالم، ولی از فقر متنفرم! (گفتارها و گفت وگوها)

مولف:
علی میرزائی (نویسنده)

ناشر:
نگاره آفتاب

درباره کتاب:
عاشق فوتبالم، ولی از فقر متنفرم! (گفتارها و گفت وگوها) عنوان کتابی است از علی میرزائی که در 560 صفحه و توسط انتشارات نگاره آفتاب در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مشاهیر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی میرزائی، کتاب‌های گفتن واقعیت به صاحبان قدرت(نگاره آفتاب)، روشنایی ها و سایه ها(نگاره آفتاب)، دموکراسی و اقتصاد(نگاره آفتاب)، یاد گذشته و اندیشه آینده در تاریخ ایران و صنعت نفت ایران(نگاره آفتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.