مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه (رشته حسابداری و حسابرسی)

گروه مولفان:
عبداله آزاد (نویسنده) | محبوبه کاظمی (نویسنده)

ناشر:
ترمه

درباره کتاب:
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه (رشته حسابداری و حسابرسی) عنوان کتابی است از عبداله آزاد که در 344 صفحه و توسط انتشارات ترمه در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران. قوه قضائیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.