اورلیوس و اپیکتتوس [دانشنامه فلسفی استنفورد/94]

گروه مولفان:
راچانا کامتکار (نویسنده) | مارگارت گریور (نویسنده) | مسعود علیا (نویسنده) | عفت جهانی (مترجم)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
اورلیوس و اپیکتتوس [دانشنامه فلسفی استنفورد/94] عنوان کتابی است از مسعود علیا با ترجمه‌ی عفت جهانی که در 105 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مارکوس اورلیوس، ۱۲۱ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود علیا، کتاب‌های فرهنگ توصیفی فلسفه اخلاق(شرکت نشر کتاب هرمس)، گلستان، بوستان(پیدایش)، غزلیات شیرین سعدی(پیدایش)، آشنایی با هگل(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.