اسرارالحکم (در حکمت علمیه و عملیه)

گروه مولفان:
هادی بن مهدی سبزواری (نویسنده) | ابراهیم میانجی (مصحح) | ابوالحسن شعرانی (مقدمه نویس)

ناشر:
مولی

درباره کتاب:
اسرارالحکم (در حکمت علمیه و عملیه) عنوان کتابی است از هادی بن مهدی سبزواری که در 580 صفحه و توسط انتشارات مولی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هادی بن مهدی سبزواری، کتاب‌های تقریرات شرح المنظومه(حکمت)، شرح منظومه(صدرا)، درسهای شرح منظومه حکیم سبزواری(حکمت)، شطری از اوائل امور عامه شرح منظومه حکمت سبزواری(مولی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
70,000 تومــان