آشنایی با معنی شناسی ساختگرا

مولف:
راحله گندمکار (نویسنده)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
آشنایی با معنی شناسی ساختگرا عنوان کتابی است از راحله گندمکار که در 269 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختارگرایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از راحله گندمکار، کتاب‌های نشانه شناسی و زبان شناسی(سیاهرود)، پرسش هایی در باب زبان(علمی)، سه رساله در باب معنی(شرکت نشر قطره)، نخستین درسنامه ی زبان شناسی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.