دو بیتی ای باباطاهر

مولف:
باباطاهر (نویسنده)

ناشر:
کارگاه فیلم و گرافیک سپاس

درباره کتاب:
دو بیتی ای باباطاهر عنوان کتابی است از باباطاهر که در 112 صفحه و توسط انتشارات کارگاه فیلم و گرافیک سپاس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باباطاهر، کتاب‌های دیوان باباطاهر(کتاب آبان)، بابا طاهر(شهرام)، ترانه های شیرین باباطاهر(پیدایش)، دوبیتی های باباطاهر(سرایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 5ق