تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران (در دوره سلوکیان و اشکانیان)

مولف:
عباس قدیانی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ مکتوب

درباره کتاب:
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران (در دوره سلوکیان و اشکانیان) عنوان کتابی است از عباس قدیانی که در 240 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ مکتوب در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس قدیانی، کتاب‌های نگاهی کوتاه به قیام های سیاسی و مذهبی در ایران(یادداشت)، پرشیا(آرون)، گذری بر جنگ جهانی دوم(آرون)، دهیوپات(آرون)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.