تاریخ عکاسی

گروه مولفان:
بومانت نیوهال (نویسنده) | آذرنوش غضنفری (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشاراتی مرکب سپید

درباره کتاب:
تاریخ عکاسی عنوان کتابی است از بومانت نیوهال با ترجمه‌ی آذرنوش غضنفری که در 412 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشاراتی مرکب سپید در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The history of photography: from 1839 to the present، 5th ed، 2009. موضوع اصلی این کتاب عکاسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان