ره انجام حکمت (یادداشتهای شادروان میرزا علی اصغرخان حکمت شیرازی)

گروه مولفان:
علی اصغر حکمت (نویسنده) | سید محمد دبیرسیاقی (نویسنده)

ناشر:
خجسته

درباره کتاب:
ره انجام حکمت (یادداشتهای شادروان میرزا علی اصغرخان حکمت شیرازی) عنوان کتابی است از سید محمد دبیرسیاقی که توسط انتشارات خجسته در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاستمداران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد دبیرسیاقی، کتاب‌های دیوان لامعی گرگانی(تیسا)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر(شرکت نشر قطره)، گلستان سعدی(پیام عدالت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.