تواضع [امام خمینی (س) مفاهیم اخلاقی/30]

مولف:
اکبر رضوی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و نشر عروج

درباره کتاب:
تواضع [امام خمینی (س) مفاهیم اخلاقی/30] عنوان کتابی است از اکبر رضوی که در 135 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و نشر عروج در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فروتنی است. از اکبر رضوی، کتاب خودبینی(موسسه چاپ و نشر عروج) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.