شاه نعمت الله ولی و مکتب کرمان به انضمام تصحیح انتقادی هفت رساله از شاه نعمت الله ولی

مولف:
مسعود دهش (نویسنده)

ناشر:
مولی

درباره کتاب:
شاه نعمت الله ولی و مکتب کرمان به انضمام تصحیح انتقادی هفت رساله از شاه نعمت الله ولی عنوان کتابی است از مسعود دهش که در 430 صفحه و توسط انتشارات مولی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نعمه اللهیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.