بازرگانی بین الملل (نظریه های و کاربرد ها)

مولف:
محمد حقیقی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
بازرگانی بین الملل (نظریه های و کاربرد ها) عنوان کتابی است از محمد حقیقی که در 262 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازرگانی بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد حقیقی، کتاب‌های مدیریت کانال های توزیع و فروش با تاکید بر پخش مویرگی(موسسه کتاب مهربان نشر)، مبانی نظریه پردازی در بازاریابی(موسسه کتاب مهربان نشر)، مدیریت برند در بازاریابی صنعتی-تجاری(نگاه دانش)، بازاریابی کارشناسی ارشد(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان