قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات

مولف:
هادی خانیکی (نویسنده)

ناشر:
طرح نقد

درباره کتاب:
قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات عنوان کتابی است از هادی خانیکی که در 576 صفحه و توسط انتشارات طرح نقد در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هادی خانیکی، کتاب‌های در جهان گفت و گو(شرکت نشر کتاب هرمس)، نظریه و واقعیت(تیسا)، تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین(فرهنگ صبا)، تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین(فرهنگ صبا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.