کاربرد اکسل در امور اداری و مالی رویکرد پروژه محور

مولف:
نورمحمد محمدپرست طبس (نویسنده)

ناشر:
مولف کتاب

درباره کتاب:
کاربرد اکسل در امور اداری و مالی رویکرد پروژه محور عنوان کتابی است از نورمحمد محمدپرست طبس که در 191 صفحه و توسط انتشارات مولف کتاب در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اکسل مایکروسافت (فایل کامپیوتر) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.