حقوق بین الملل ارتباطات سایبر (مجازی)

مولف:
رحمان سعیدی (نویسنده)

ناشر:
خجسته

درباره کتاب:
حقوق بین الملل ارتباطات سایبر (مجازی) عنوان کتابی است از رحمان سعیدی که در 186 صفحه و توسط انتشارات خجسته در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شبکه های کامپیوتری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رحمان سعیدی، کتاب‌های حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات(علم)، روابط عمومی الکترونیکی(جامعه شناسان)، جامعه ی اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی، چالش ها و فرصت ها در کشورهای جهان سوم(خجسته)، بررسی پوشش خبر رسانه یی بین المللی(خجسته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.