تحقیق در عملیات پیشرفته

گروه مولفان:
مصطفی زندیه (نویسنده) | وحید کیوانفر (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید بهشتی

درباره کتاب:
تحقیق در عملیات پیشرفته عنوان کتابی است از مصطفی زندیه که در 331 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Linear programming است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی زندیه، کتاب‌های الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی ترکیبی(صفار)، آمار و احتمالات مهندسی(مرکز نشر جهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.