فلسفه پول

گروه مولفان:
گئورگ زیمل (نویسنده) | شهناز مسمی پرست (مترجم)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

درباره کتاب:
فلسفه پول عنوان کتابی است از گئورگ زیمل با ترجمه‌ی شهناز مسمی پرست که در 708 صفحه و توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Philosophie des Geldes. موضوع اصلی این کتاب پول است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گئورگ زیمل، کتاب‌های شوپنهاور و نیچه(علم)، دین(نشر نی)، مقالاتی درباره دین(نشر ثالث)، درباره فردیت و فرم های اجتماعی(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
79,500 تومــان
موضوعات کتاب
پول
Money