کیهان [مجموعه کتابخانه مصور علمی بریتانیکا ۲۰۰۸]

گروه مولفان:
محمد نوری زاده (مترجم) | حمیدرضا نگهبان (ویراستار)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
کیهان [مجموعه کتابخانه مصور علمی بریتانیکا ۲۰۰۸] عنوان کتابی است با ترجمه محمد نوری زاده که در 120 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Universe. موضوع اصلی این کتاب کیهان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان