عناصر گرافیک (مبانی پایه هندسی)

گروه مولفان:
علی محمد مصلحی (نویسنده) | واسیلی کاندینسکی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
عناصر گرافیک (مبانی پایه هندسی) عنوان کتابی است از علی محمد مصلحی که توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گرافیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی محمد مصلحی، کتاب‌های تاریخ مجسمه سازی مدرن(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، تکنیکهای طراحی(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان