مجموعه مقالات همایش خدمات کتابخانه ای و افراد با آسیب بینایی

مولف:
فریبرز درودی (ویراستار)

ناشر:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
مجموعه مقالات همایش خدمات کتابخانه ای و افراد با آسیب بینایی کتابی است که توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتابخانه ها و کم بینایان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان