Face to face 700 essential idioms in English including phrasal verbs‪ ‪

مولف:
رسول روحی (نویسنده)

ناشر:
گروه تالیفی دکتر خلیلی

درباره کتاب:
Face to face 700 essential idioms in English including phrasal verbs‪ ‪ عنوان کتابی است از رسول روحی که توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.