راه موفقیت و آرامش در زندگی

مولف:
مجید اسماعیلی لیما (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش

درباره کتاب:
راه موفقیت و آرامش در زندگی عنوان کتابی است از مجید اسماعیلی لیما که توسط انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نکته گویی ها و گزینه گویی ها است. از مجید اسماعیلی لیما، کتاب امید به زندگی(موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان