نظریه بازی

گروه مولفان:
اردشیر احمدی (نویسنده) | عزیزاله معماریانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی جهان جام جم

درباره کتاب:
نظریه بازی عنوان کتابی است از اردشیر احمدی که در 256 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی جهان جام جم در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه بازی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اردشیر احمدی، کتاب‌های نظریه الیگوپولی با شرکتهای چند محصولی(دانشگاه امام حسین (ع))، مدیریت و کنترل پروژه فازی(موسسه انتشاراتی جهان جام جم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان
موضوعات کتاب
نظریه بازی ها