پژوهش فرهنگی (مردم نگاری در جوامع پیچیده)

گروه مولفان:
جیمز اسپردلی (نویسنده) | دیوید مکوردی (نویسنده) | بیوک محمدی (مترجم)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
پژوهش فرهنگی (مردم نگاری در جوامع پیچیده) عنوان کتابی است از جیمز اسپردلی با ترجمه‌ی بیوک محمدی که در 148 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The cultural experience: ehnography in complex society.. موضوع اصلی این کتاب انسان شناسی شهری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.