هاله هسته ای [مجموعه تاریخ ایران و جهان و خاطرات سیاسی]

مولف:
سید محمد علی ابطحی (نویسنده)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
هاله هسته ای [مجموعه تاریخ ایران و جهان و خاطرات سیاسی] عنوان کتابی است از سید محمد علی ابطحی که در 380 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Ahmadinezhad، Mahmoud است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد علی ابطحی، کتاب‌های دیالوگ با اندیشمندان مسیحی(طرح نو)، الاحقر فداتون(لوح فکر)، مردم سالاری(طرح نو)، زنان و جوانان(طرح نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.