مستندشناسی (از نظریه تا گونه شناسی)

گروه مولفان:
آرین طاهری (نویسنده) | احمد ضابطی جهرمی (مقدمه نویس)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
مستندشناسی (از نظریه تا گونه شناسی) عنوان کتابی است از آرین طاهری که در 182 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سینمای مستند است. از آرین طاهری، کتاب کالبد شکافی فیلم(انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.