سیاوش [هنر و ادبیات ایران]

مولف:
محمد قاسم زاده (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
سیاوش [هنر و ادبیات ایران] عنوان کتابی است از محمد قاسم زاده که در 240 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد قاسم زاده، کتاب‌های کسی زیر چتر و سکوت جهان می گفت: همچنان، تا نمی دانم چه وقت(دوستان)، چیدن باد(شرکت نشر قطره)، کتاب علت های عشق(دوستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.