شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری (تشریح کامل مطالب درسی آزمون های نظام مهندسی ...)

گروه مولفان:
عماد قلعه نویی (نویسنده) | محمد میرزاعلی (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری (تشریح کامل مطالب درسی آزمون های نظام مهندسی ...) عنوان کتابی است از عماد قلعه نویی که در 343 صفحه و توسط انتشارات نوآور در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقشه برداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عماد قلعه نویی، کتاب‌های شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری. ..(نوآور)، سرشکنی(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.